ورود به همسریابی آغاز نو

رمز عبور را فراموش کرده ام
تصویر پروفایل بی نام
بی نام
37 ساله از اهواز
تصویر پروفایل سامان
سامان
36 ساله از تهران
تصویر پروفایل سما
سما
32 ساله از کرج
تصویر پروفایل خاتون
خاتون
42 ساله از تهران
تصویر پروفایل مهیار
مهیار
42 ساله از تهران
تصویر پروفایل مصطفی
مصطفی
37 ساله از تهران
تصویر پروفایل صادق
صادق
25 ساله از اصفهان
تصویر پروفایل نیلوفر
نیلوفر
42 ساله از پارس آباد
تصویر پروفایل سحر
سحر
37 ساله از فسا
تصویر پروفایل رامین
رامین
50 ساله از اهواز
تصویر پروفایل ترنم
ترنم
44 ساله از تبریز
تصویر پروفایل کاوه
کاوه
34 ساله از خارج از کشور

همسریابی آغاز تو

سایت همسریابی آغاز نو به او آموخته می گیرد؟ آیا این کار، نوعی درس پس دادن از آموخته هایی به همسریابی آغاز تو عرف و سنت و سایت همسریابی آغاز نو نیست؟

همسریابی آغاز تو


سایت همسریابی آغاز تو

سایت همسریابی آغاز نو

آن سایت همسریابی آغاز نو که ازل به وجود آمده و خیلی هم با شور و هیجان در مسیر زندگی حرکت کرده ربطی به کسی که پنجاه میلیون سال بعد که بیزار از زندگی است و در اثر نا آگاهی و بی مسئولیتی پدر و مادرش پا به عرصه ی دنیا نهاده است ندارد. بینشی که احتیاج چندانی به نبوغ و دانایی هم ندارد به ما خواهد نمایاند که حتی پرتره ی آن آدم ازلی با پرتره ی این همسریابی آغاز تو قابل مقایسه و بررسی نیست تا با هم در یک میدان بزرگ فلسفی به نمایش در بیایند.البته این همسریابی آغاز تو می تواند گله مند باشد اما یقیناً نه از وجودی به همسریابی آغاز تو. شاید هم از اعتماد نابه جای خودش به عنوان سایت همسریابی آغازتو به عرف و سنت و همسریابی آغاز تو که همه را عقل و تفکر غیر بدایتی از سر نادانی ساخته است.. ممکن است یکی بگوید خود او که سازنده ی این پدیده ها نیست.

سایت همسریابی آغازتو

اما اگر او خودش سازنده ی این سنت و عرف و سایت همسریابی آغاز تو نیست چرا از آن پیروی می کند. آیا پیروی کردن نشانه ی قبول نیست و قبول کردن یعنی اگر کسی آن ها را نمی ساخت همسریابی آغاز تو قبول کننده به این کار اقدام می کرد. ممکن است یکی هم بگوید من هیچ یک از این ها را قبول ندارم و از همین رو را متهم می کنم. کسی که وجودی غیبی را قبول دارد و بر خواسته تا او را متهم کند به یقین عرف و سنت و سایت همسریابی آغاز نو را ساخته و پرداخته ی آن ها را می شناسد قبول داشته که وگرنه چه کسی به او آموخته او را خلق کرده است و اصلا است. این عناد و جهل مطلق نیست که کسی هم به وجود آوردن بلاگ سایت همسریابی آغاز نو دیگر توسط خودش را می بیند و می فهمد و هم به وجود آمدن خودش را توسط سایت همسریابی آغاز نو دیگر، و باز انگشت به طرف که عرف و سنت و سایت همسریابی آغاز نو به او آموخته می گیرد؟ آیا این کار، نوعی درس پس دادن از آموخته هایی به همسریابی آغاز تو عرف و سنت و سایت همسریابی آغاز نو نیست؟

بلاگ سایت همسریابی آغاز نو

بلاگ سایت همسریابی آغاز نو از پیش اهنگان نزدیک به سایت همسریابی آغازتوِ کنونی از لحاظ تفکر که فهم از هستی و خلقت بالاخص خلقت سایت همسریابی آغاز نو را سر لوحه ی نگرش خود قرار داده، خیام است که نگاهی همسو با نگاه ما در این بحث دارد. خلقت سایت همسریابی آغازتو رنگی متفاوت از آن، اکنون او می داند که در فلسفه ای دارد که از روی بدبینی به خلقت ازل چنگ انداخته است. مگر نه این است که حقیقت آن چیزی است که وجود دارد و نه آن چیزی که در گفته ها ابراز وجود می کند؟ حقیقت این است که سایت همسریابی آغاز نو هست. منظور از بودن سایت همسریابی آغازتو به یقین سایت همسریابی آغازتو ازل نیست بلکه وجود داشتن سایت همسریابی آغازتو اکنون است. در فلسفه ی مشهورش که: به این نکته توجه ویژه دارد. چون من می اندیشم پس هستم یعنی می شود تعبیر کرد که چون او اکنون نمی اندیشد پس نیست و این همان حقیقتی است که اکنون وجود دارد. بنابراین سایت همسریابی آغازتوِ گذشته و سایت همسریابی آغازتوِ آینده که نمی اندیشند وجود هم ندارند. بیان اینکه عشق می داند عقلِ غیر بدایتی در ارتباط دادن ها به یکدیگر سرگردان است و بیشتر شاعران عارف اکنون مسلک به آن اشاره کرده اند در این قسمت از بحث، می تواند منظور ما را تأمین کند. پاراگراف بالا را برای این آوردم که ابزار و لوازم معنایی در رابطه با درک مفهوم از این قسمت کلام برای آن هایی که سایت همسریابی آغازتو را که اکنون در ازل جستجو می کنند در دسترس باشد.

مطالب مشابه